بیشتر بدانید

600 نوع مختلف از مواد اولیه با دسته بندی کاربردی که با حساسیت زیاد و بر اساس استانداردهای جهانی انتخاب شده و بطور کامل در تمامی مراحل زنجیره غذائی کنترل می شود.

وانیلین توکاس

تولید انواع وانیلین با واریته های مختلف برای تاثیر گزاری بیشتر و ایجاد تنوع در طعم فرآورده های صنایع پخت و تخمیری

محصولات کاکائو

مس کاکائو، کره کاکائو و پودر کاکائو با کیفیت، یکی از دغدغه های تولیدکنندگان میباشد که وجه تمایز طعم و کیفیت محصول نهایی میباشد.

Scroll to Top