سازنده انواع دستگاههاي مولدينگ شكلات و روكش – كنترل دماي شكلات ، تونل انجماد ،تمپرينگ و مخزن شكلات

یکی از باسابقه ترین سازندگان انواع ماشین آلات ملدينگ شكلات و روكش – كنترل دماي شكلات ، تونل انجماد ،تمپرينگ و مخزن شكلات می باشد.

 

AAsted
Scroll to Top