Dutch Cocoa

Dutch Cocoa شرکتی در زمینه فراوری کاکائو است که تخصص آن در تبدیل دانه های کاکائو به مشتقات آن با کیفیت عالی است.
کره ،پودرو خمیر کاکائو ،این شرکت در بیشتر کارخانه های جهان، برای تولید شکلات، بیسکویت، لبنیات مورد مصرف قرار می گیرد و کیفیت عالی و تفاوت آن رامی توان بخوبی احساس کرد.